SANTARA
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Kokia mokykla yra gera? Tėvelių nuomonė apie „Santaros“ gimnaziją

Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Aišku, pirmiausia tėvai galvojo apie „Santaros“ gimnazijos svarbą, kai rinko, kur turėtų jų vaikas mokytis po progimnazijos. O ir vėliau, matyt, visi tėveliai  tikrai yra  kėlę klausimus: ar tinkamą mokyklą parinko savo sūnui ar dukrai, ar jų vaikas tobulės šioje mokykloje, ar vaikas nėra užgauliojamas?...

Keli ,,Santaros" gimnazijos mokiniai  - Jaunųjų žurnalistų grupė  per Tėvų dieną aktyviai bendravo su tėveliais ir klausė jų nuomonės apie „Santaros“ gimnaziją, kaip jie yra patenkinti mokymusi gimnazijoje, kokias problemas reiktų spręsti. Smagu, kad tėvų nuomonės buvo teigiamos: daugiau  nei 80% tėvelių teigė,  jog jų vaikai  bei jie patys yra patenkinti mokyklos aktyvumu, mokymo sistema, suteikiamomis papildomų veiklų sąlygomis .
 Daugiausia tėvelių teigiamai vertino klasių auklėtojų darbą. Pasak vienos gimnazistės motinos, ,,Šioje mokykloje klasių auklėtojai tikrai sugeba užtikrinti saugų bei šiltą bendravimą su klasės mokiniais , skatina auklėtinius aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose“. Tėveliams smagu, kad dažnai organizuojamos mokslo, atrakcijų,  integruotos kelionės“.

Likusiųjų apie 20% tėvelių buvo nepatenkinti mokymuisi šioje mokykloje. Vienas 2 a klasės gimnazisto tėvelis teigė, kad ,, čia yra tikrai gerų mokytojų, bet naujieji mokytojai prasti , vėluoja į pamokas... Jie turėtų kelt savo kvalifikaciją, nes gerai neišaiškina temų, todėl mokiniams reikia patiems mokytis".

Bet ką mokykla turi daryti , jog tėvai būtų patenkinti!? Sulaukėme atsakymo iš 4c klasės mokinio Mamos. Pasak jos, klasėse turėtų  būti mažiau vaikų , mokiniai turėtų mokytis pagal lygius, turėtų įdarbinti jaunesnių mokytojų , reiktų naudoti pamokoje naujesnius mokymo metodus. Su šiomis įdėjomis sutiko daugiau nei pusė ,,Santaros'' gimnazistų.


 Nuostatos buvo paimtos http://www.bernardinai.lt Nuostatos buvo paimtos http://www.bernardinai.lt
Remiantis tėvelių,  dalyvavusių  apklausoje, nuomone, padarėme tokias  galutines išvadas, kas būdinga gerai mokyklai?
*Gera mokykla gali greitai prisitaikyti prie žmonių poreikių ir technologijų kaitos.
*Gera mokykla turi įvairių ir patikimų priemonių sėkmei įvertinti. Mokinių šeimos ir bendruomenės jas supranta ir vertina.
*Gera mokykla pasirūpina, kad kiekvienas mokinys ir jo šeimos nariai jaustųsi laukiami ir vienodai gerai suprasti. Geroje mokykloje mokoma mąstyti, o ne įsisavinti žinias.
*Geroje mokykloje parengiami mokiniai, kurie suvokia save esamose sąlygose, jiems suprantamose ir pasirinktose aplinkybėse. Čia kalbama apie kultūrą, bendruomenę, kalbą ir specialybę.
*Geroje mokykloje bus sugriauti jos pačios modeliai, pertvarkyta praktinė veikla, pakeistos vertybės.  
*Geroje mokykloje parengiami mokiniai, kurie geba kritiškai mąstyti apie žmones dominančius dalykus, smalsumą, meniškumą, meistrystę. Ne tik geba, bet ir mąsto.
Lankytojai:299
Reitingas: (2 vertintojai)
Sukūrimo data:01/22/19
Paskutinieji pakeitimai:04/04/19
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 SANTARA Perjungti į Bibliotekos lygmenį