Laiko ženklai miesto aplinkoje
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Kaunas State Musical Theater
            In 1891 Kaunas City Board decided to build a Theater House. The new building after the project of the District Architect Ustinas Golinevičius rose of Neo-Renaissance style theater. Due to frost and imperfect finishing the first reconstruction started right after the first season and hold about 10 years.During the German occupation in 1916 the scene was enlarged and artists rooms were improved.
               In 1922-1925 the Government allocated funds for the reconstruction of the Theate. This reconstruction was commis- sioned to the famous architects Mykolas Songaila and Vladimiras Dubeneckis, who were helped by constructor P.Morkūnas. Modernized exterior of the building assumed Neo-Baroque look, the audience hall was enlarged to 763 places and took the shape of the horseshoe, the third row of balconies and the central lodge were fitted as was the orchestra pit. In 1930-1933 the Theater became too restrictive and thus the building was reconstructed again. This time architect V.Landsbergis-Žemkalnis led the works.Later the Theater was used for fifty years without any renovations. The last reconstruction was started in 1980 and took four years to complete. The reconstruction was led by architects-renovators K.Žalnierius and A.Staskevičius.
             Until 1944 the State Theater was working in this building. After opera and ballet troupes moved to Vilnius in 1948, State Musical Drama Theater was located in this building. When the drama troupe moved to the new building in 1959, Kaunas State Musical Theater troupe became the sole hosts of the City Garden house.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Musical Theater in 1901
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Musical Theater in 1934
Kauno valstybinis muzikinis teatras
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Muzikinis teatras dabar
             1891 m. Kauno miesto valdyba nutarė, kad turėtų būti pastatyti teatro rūmai. Pagal gubernijos architekto Ustino Golinevičiaus projektą ,1892 m. iškilo neorenesansinio stiliaus teatro pastatas. Vėlesnės teatro rekonstrukcijos ir priestatai paslėpė pirmąjį pastato fasadą, tačiau viduje galima įžvelgti senojo teatro likučius. Pirma rekonstrukcija teatre dėl šalčio ir netobulos apdailos buvo pradėta jau po pirmojo sezono ir truko apie 10 metų. 1916 m. vokiečių okupacijos metu buvo padidinta scena ir patobulinti aktorių kambariai.
             
          1922-1925 m. vadovaujant žymiausiems architektams Mykolui Songailai ir Vladimirui Dubeneckiui pastato  išorei suteikta neobarokinio stiliaus išorė, padidinta žiūrovų salė ,salei suteikta pasagos forma, įrengta trečia balkonų eilė ir centrinė ložė, padaryta vieta orkestrui. Naujieji  rūmai įgijo Valstybės teatro statusą. 1930-1933 m. tapęs per ankštas pastatas vėl buvo rekonstruojamas. Šį kartą darbams vadovavo architektas V.Landsbergis-Žemkalnis. Paskutinė rekonstrukcija pradėta 1980 m. ir truko ketverius metus. Jai vadovavo architektai restauratoriai K.Žalnierius ir A.Staskevičius.
              Iki 1944 m. šiame pastate veikė Valstybės teatras, 1948 m. operos ir baleto trupėms persikėlus į Vilnių, čia veikė valstybininis muzikinis dramos teatras, o 1959 m. dramos trupei persikėlus į naujas patalpas, vieninteliais rūmų šeimininkais miesto sode tapo Kauno valstybinio muzikinio teatro kolektyvas.
Lankytojai:1757
Reitingas: (3 vertintojai)
Sukūrimo data:09/20/04
Paskutinieji pakeitimai:11/18/04
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Laiko ženklai miesto aplinkoje Perjungti į Bibliotekos lygmenį