Šnekutis
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Show picture in original size.
Nauja metodinė priemonė:
         
   TAISYKLINGAI TARIU S,Z,C,DZ


Ši metodinė priemonė - pirmoji iš serijos „Garsų mokymas“
Knygutė skirta ikimokyklinio (3-7m.) ir jaunesniojo mokyklinio (7-9m.) amžiaus vaikų tarimo sutrikimų šalinimui.
Pagrindinis knygutės tikslas- padėti greitai ir efektyviai įtvirtinti jau išmoktus garsus vaikų kalboje. Kalbinė medžiaga pateikta atsižvelgiant į garsų įtvirtinimo etapus. Kiekviena užduotėlė parinkta taip, kad skatintų taisyklingo garso vartojimą žodžiuose, sakiniuose, smulkiosios  tautosakos kūrinėliuose, eilėraščiuose, tekstuose ir rišlioje kalboje. Panaudoti specialiai šiai knygutei sukurti vaikų poetės Birutės Lenktytės - Masiliauskienės eilėraštukai.
Numatoma dar išleisti atskiras knygeles tokiems garsams: (Š-Ž-Č-DŽ), (L-L‘), (R-R‘).
    Jie ypatingi tuo, kad juose yra gausu mokomų garsų ir nėra vengtinų garsų. Logopedams tokių specifinių eilėraštukų lietuvių poezijoje rasti labai sunku. Mano pačios sukurtos skiemenuotės, sakiniai, tekstai jau sėkmingai išbandyti ir dabar naudojami per logopedines pratybas.
    Manau, kad toks leidinys žymiai pagerins logopedinių pratybų kokybę, palengvins pasiruošimą užsiėmimams. Labai patogu bus skirti užduotis į namus. Logopedui užteks pažymėti reikiamą užduotį ir pakonsultuoti tėvelius dėl darbo namuose.
Naudojant knygutėje pateiktas užduotis, garsų įtvirtinimo darbas vyks sparčiau ir kokybiškiau. Tai aktualu vyresniems vaikams, nes jiems naujų garsų įtvirtintinimas vyksta sunkiau ir užtrunka ilgiau.
Girdimojo, regimojo  dėmesio ir foneminės klausos lavinimui yra siūlomos užduotys surasti ir pažymėti žodžius, kuriuose yra mokomas garsas, kartoti žodžius, sakinius paskui suaugusįjį , prisiminti žodžius, paveikslėlius užvertus knygutę ir kt.
Visos užduotys parinktos taip, kad turtintų žodyną, plėtotų rišlią kalbą, lavintų vaizduotę, atmintį, skatintų vaiką mąstyti.
Knygutė bus naudinga vaikams, kuriems nustatyti įvairaus sudėtingumo tarimo sutrikimai, o taip pat kalbos raidos atsilikimas. Logopedai galės naudoti knygutę užsiėmimuose, kurie vyksta  bendrojo ugdymo darželiuose ar tokių darželių logopedinėse grupėse, logopediniuose darželiuose, poliklinikose, mokyklose ir kt.
Visitors:6218
Rating: (14 evaluators)
Date created:09/25/08
Last change:11/13/08
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Šnekutis Switch to Library level