APIE TAVE IR TAU
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
LIAUDIES MENAS – GYVYBĖS VERSMĖ

       Daugeliui atrodytų keista, bet dabar modernus žmogus vis dažniau grįžta prie savo šaknų: senus daiktus prikelia naujam gyvenimui. Tuo mes galėjome įsitikinti visą rudenį stebėdami mokinių darbų parodą Obelių vidurinėje mokykloje.
       Čia buvo pateikta apie 40 darbų - senų ir naujų, kuriuose senolių palikimas tarsi transformuojamas ir perkeliamas į šių dienų gyvenimą. Mokiniai studijavo liaudies meno pavyzdžius ir jų motyvais bandė interpretuoti. Taip gimė lietuviško kaimo kryžių, saulučių, prieverpsčių  variacijos.
       Bendraamžių kūryboje buvo panaudoti seni rakandai, bičių korių  rėmeliai, langinių, staklių detalės. Jaunieji kūrėjai teigė, kad buvo įdomu tapyti ant senienų, kurti asambliažus, pinti pynimus. Vieni naudojo frotažo techniką, kiti – koliažo. Taip buvo sukurtos neįtikėtino grožio kompozicijos.
       Įsižiūrėjęs į bet kurį darbą pamatai, iš kokių paprastų, nuolat pasikartojančių formų, kuriami ornamentai: trikampėliai, kvadratukai, skrituliukai virsta įvairiais simboliais. Žvelgiant į darbus su lietuviškų prieverpsšių  interpretacijomis nejučiomis prisimenu Kazio Borutos posmą:
                              Tai ji, ta paprasta lietuviška verpstelė,
                              Apsako sunkų mūsų tautos vargo kelią.
                              Aš širdimi skaitau jos margą raštą
                              Kaip  meilės laišką apie savo kraštą.
       Jau seniai užgeso kaimo spingsulės, pritilo staklių bei ratelių dūzgesys, ištuštėjo kraičio skrynios, bet liaudies menas tebėra gyvas lietuvių širdyse. Tai įrodė šios parodos dalyviai. Kiekvienas darbas – tai mažojo menininko širdies virpesys.
Show picture in original size.
Dalius Martinėnas. Saulutė.
Show picture in original size.
Reda Gruzdaitė, Vita Petrauskaitė. Senelio kryžius.
Show picture in original size.
Darius Dručkus. Netradicinė verba.
Show picture in original size.
Mantas Stočkus. Gimtinės kryžius.
Show picture in original size.
Jurgita Polonskaitė. Vizijos.
Show picture in original size.
Auksė Bieliūnaitė. Iš močiutės pasakojimų.
Show picture in original size.
Mokinių darbai netradiciniuose rėmuose
Show picture in original size.
7 kl. kolektyvinis darbas audinių motyvais
Show picture in original size.
Gyvybės medžiai kalkografijos technika
Show picture in original size.
Kolektyvinis darbas ,,Lino kelias“
Show picture in original size.
9 b kl. kolektyvinis darbas. Tėviškės langas (I).
Show picture in original size.
11 kl mokinių kolektyvinis darbas. Tėviškės langas (II).
Show picture in original size.
Simonas Spaičys. Gyvybės medis.
Show picture in original size.
7 b kl. kolektyvinis darbas. Močiutės gėlės.
Visitors:6986
Rating: (22 evaluators)
Date created:01/14/08
Last change:01/14/08
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 APIE TAVE IR TAU Switch to Library level