Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 7 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Indėlis į vertinimo sistemos kūrimą Lietuvoje

Kovo 17  - 19 d. Vilniuje, Karolinos viešbučio konferencijų centre vyko ES SF projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ 4 -ieji mokymai, skirti standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių kūrimo konsultantams. Juose dalyvavo mūsų mokyklos mokytoja Valdonė Navickaitė, kuri dirba pradinio ugdymo lietuvių kalbos (4 kl.) grupėje.

Projektas prasidėjo 2009 m. vasario 26 d., kai buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Švietimo plėtotės centro (nuo rugsėjo 1 - osios Ugdymo plėtotės centro, kaip įgyvendinančios institucijos)

Show picture in original size.
Seminaras visiems projekto dalyviams
Projekto tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

Projekto uždaviniai:

•parengti standartizuotų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengimo programas;
•parengti standartizavimo procedūrų aprašą, standartizuotus mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankius;
•parengti standartizuoto mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengėjus bei šių įrankių taikymo mokyklose rekomendacijas.

Show picture in original size.
Darbas lietuvių kalbos (4 kl.) grupėje
Projekto veiklose, kuriose dalyvauja mokytoja Valdonė,  remiantis Pradinio ugdymo lietuvių kalbos programa bus sukurti ir išbandyti testai, kurie bus pateikti prie programos su aprašymu ir visa reikiama informacija (statistine ir kt.). Bus pradėtas rengti užduočių/klausimų, skirtų patikrinti ir įvertinti ketvirtokų lietuvių kalbos (teksto suvokimo ir rašymo) gebėjimus, bankas. Bus grupė apmokytų specialistų, galinčių parengti šiuolaikinius standartizuotus testus, bei koordinuoti jų rengimą. Naudojant standartizuotus testus, kiekviena savivaldybė, mokykla, mokytojas galės savarankiškai patikimai įsivertinti mokinių pasiekimus ir daromą pažangą, atlikti savo darbo stebėseną. Bus sukauptas patyrimas kokybiškai parengti iš anksto nustatytais kriterijais remiantis vertinamas užduotis, iš anksto nustatyti bendrųjų programų reikalavimais pagrįstą testo neišlaikymo ribą.

Kaip ir trečiuosiuose mokymuose, kovo mėnesio  trijų dienų seminarus vedė užsienio ekspertai iš Londono, kurių patirtis, kompetencija mūsų testų rengėjams buvo ypač naudinga.
Projekto internetinė svetainė Projekto internetinė svetainė
Visitors:1016
Rating: (0 evaluators)
Date created:03/19/10
Last change:03/19/10
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla Switch to Library level