Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 7 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
III-oje republikinėje konferencijoje "Pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas taikant IKT"

Show picture in original size.
2010 m. kovo 30 d. Panevėžio Senvagės pagrindinėje mokykloje įvyko III - oji respublikinė metodinė praktinė konferencija "Pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas taikant IKT", kurioje dalyvaujame trečius metus iš eilės. Į konferenciją susirinko virš 200 dalyvių, kurie plenariniuose posėdžiuose bei grupinėse veiklose gvildeno aktualiausius šiuolaikinės pamokos bei viso ugdymo organizavimo klausimus.

Show picture in original size.
Konferencijoje buvo nagrinėjama  IKT integravimas į pradinio ugdymo dalykus, pamokos struktūros pagrįstumas, pamokos uždavinio dermė su mokymo(si) metodais ir priemonėmis, individualizavimo ir diferencijavimo, vertinimo ir įsivertinimo, inovatyvių mokymo(si) metodų, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, probleminio ir kritinio mąstymo koreliacijos klausimai.
Mokytojai dalijosi savo edukacine patirtimi, mokėsi tinkamai formuluoti pamokos uždavinį, aiškinosi įvairių kompiuterinių įrankių bei interaktyvios lentos SMART panaudojimo galimybes ugdymo procese.
Show picture in original size.
Grupėje, kurioje dalyvavo virš 30 pradinių klasių mokytojų, mokytoja Valdonė Navickaitė pristatė dvi integruotas matematikos bei dailės-technologijų pamokas "Erdvinės figūros", kuriose mokiniai, naudodami kompiuterinę mokymosi priemonę Pepakura Viewer mokėsi atpažinti, įvardinti bei analizuoti erdvines geometrines figūras, kurti iš jų išklotinių bendrą statinį, o Mouse Mischief kompiuteriniu įrankiu - įsivertinti savo gebėjimus. (Konferencijoje skaityto pranešimo pateiktis skyrelyje "Metodinė medžiaga")
Ypač didelio mokytojų susidomėjimo susilaukė programa MS Mouse Mishief parengtas testas, kurį septyni mokytojai turėjo galimybę ir išbandyti.
Show picture in original size.
Nuoširdus ačiū konferencijos organizatoriams - Panevėžio Senvagės pagrindinei mokyklai, Panevėžio švietimo centrui ir ypač mokytojai ekspertei Jolantai Andriuškevičienei už puikų konferencijos organizavimą ir neįkainojamą patirį bei žinias.
Visitors:2486
Rating: (0 evaluators)
Date created:03/31/10
Last change:03/31/10
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla Switch to Library level