Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos laikraštis "Versmė"
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Buvusių mokyklos prezidentų sveikinimai gimtadienio proga:
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Sunku patikėti jog šitaip greitai bėga laikas ir praėjo jau 20 metų nuo to rugsėjo
kai būsimas trečios klasės mokinys žingsniavau į naują, ką tik pastatytą, vis dar dažais kvepiančią mokyklą.
     Tai buvo mokykla pilna jaunatviško entuziazmo, svajonių, šviesos. Mokykla,  kurią visada gera prisiminti, kur būta begalė gražių akimirkų, šilumos, supratimo ir draugiško noro padėti. Mokykla,  į kurią sukdavome atgal tik grįžę namo, kurioje praleisdavome ir didelę dalį savo laisvalaikio. Be abejo, gera prisiminti ir mokytojus,  gerus ir geresnius, vienus su šypsena, kitus kvatojančius, bet visus su pagarba. Labai gaila, kad kai kurių šviesaus atminimo mokytojų jau nebėra tarp mūsų.
     Man teko didžiulė garbė būti išrinktam pirmuoju Šaltinio vidurinės mokyklos prezidentu. Tai visada sakau su pasididžiavimu ir to niekada nepamiršiu, tikiu, jog pradėjome dėti gerus pagrindus mokyklos savivaldai ir linkiu dabartiniam prezidentui/-ei kuo geriausios kloties.
     Šiuo metu jau beveik aštuoneri metai gyvenu Airijoje, netoli Dublino. Čia įgijau aukštąjį išsilavinimą, dirbu vienoje didžiausių statybos kompanijų administracinį darbą, čia įkūriau savo namus ir auginu nuostabią dukrytę.
     Taip, galima sakyti jog čia mano namai, bet niekada nepamiršiu gimtojo miesto ir savo nuostabios mokyklos, kur gavau pagrindus tolesniam savo gyvenimui, kur susiformavo pasaulėžiūra, vertybės, tolerancija bei pagarba kitam. Tai supranti ir įvertini tik po daugelio metų...
     Labai gaila jog neturiu galimybės dalyvauti mokyklos šventėje, bet norėčiau pasveikinti Jus visus, mokytojus ir moksleivius, Šaltinio mokyklos 20-ojo jubiliejaus proga ir palinkėti daug šviesių bei įsimintinų akimirkų.
     Taip pat norėčiau perduoti asmeninius linkėjimus savo auklėtojai Liucijai Aranauskaitei, mokytojui Ričardui Krivickui bei suolo draugui Vytautui Vasiliauskui.

Vaidas Kurmauskas
    Nuoširdžiai sveikinu visus mokytojus, buvusius ir esamus mokinius bei Tave, Mokykla, sulaukus garbingo 20-ties metų jubiliejaus.  
     Esu dėkingas už didžiulį indėlį, kurį davei man, formuojant pasaulėžiūrą, už nuoširdžią mokytojų pagalbą ir kantrybę, siekiant suteikti žinių, kurios tuomet mums, mokiniams, atrodė ne visada tokios svarbios ir reikalingos. Gyvuok dar ilgai ir išleisk į pasaulį daug gabių, protingų bei ambicingų abiturientų!  
     Didžiausi linkėjimai patiems nuoširdžiausiems mokytojams: J. Damkevičienei, R. Jankauskienei, D.Černeckytei, P.Vežbavičiui ir kt.
                                                           
Agnius Tamošaitis
Brangūs Raseinių Šaltinio vid. mokyklos mokiniai, be kurių nebūtų šurmulio šiame dideliame pastate, mokytojai, be kurių nebūtų žinių ir tvarkos, ir, aišku, aptarnaujantis personale,- kuris esate nepastebimas tarytum šešėlis, tačiau be galo visiems reikalingas.
Nepastebimai, tarytum vakar – kažkas pravėrė šios mokyklos duris, o šiandiena minime 20-ąjį šios didingos žinių pilies jubiliejų.
Atsimenu, kaip vakar - kuomet ėjau į antrąją klasę, minėjome 5 metų jubiliejų, vėliau 10-ies. Tie dideli nešami tortai, kuriais anksčiau vaišindavo visus - atmintyje dar ir šiandiena pasilikę. Tuomet tai tarsi Jubiliejaus simbolika buvo pasidarę. Tačiau ne juose esmė - esmė kaitoje. Kuomet pagalvoji, kiek ši mokykla išlydėjo individualių asmenybių į savarankišką gyvenimo kelią, net sunku pagalvoti, kaip kiekvienam iš Jų jis susiklostė.
Smagu matyti praktiškai nesikeičiantį mokyklos kolektyvą, išskyrus atvejus, kurie nepriklauso nuo mūsų pačių valios. Tai byloja apie tai, kad savo darbą dirba gerai jį išmanantys specialistai, nes, jei darbuotojas tinginys, niekas jo viltimi nelaikys. Tačiau ką šiandiena turite,   tai pasiekiama kruopščiu ir atkakliu darbu, bei visų Jūsų pastangomis.
Po šešerių metų į šią mokyklą, Jau pats leisiu savo sūnų, todėl net negalvoju apie kitą ugdymo įstaigą, nes tikiu, kad jį atiduosiu į geras ir profesionalias pedagogų rankas.
Manau, kad sausas knygų skaitymas ir žinių kalimas be praktinio saviraiškos tobulėjimo yra niekinis. Todėl drąsiai galiu pasakyti, kad šioje mokykloje mokinys yra ugdomas visapusiškai. Nuolat atveriamos galimybės parodyti save kaip asmenybę, dalyvauti nuolatiniuose papildomuose užsiėmimuose, nes Jūs iš jos išeisite ne profesoriais, kuriais galėsite tapti vėliau, bet žmonėmis. Todėl svarbiausia jau mokykloje susivokti, ko Jūs norite, ko Jūs sieksite ir, jei į tai dėsite viltis,  tikrai pasieksite.
Nebuvau moksliuku, nerinkau vien devintukų ar dešimtukų, buvau vidutinis mokinys, kaip ir daugelis iš Jūsų dabar esančių. Tačiau tūrėjau savo tvirtą ryžtą ir siekius, kuriuos, manau, gyvenime iš dalies esu pasiekęs. Dėkoju už tai mokyklai, kuri leido išreikšti savo mintis ir požiūrį, susiformuoti siekius ir kryptingai laikytis tikslų.
Nebaigiau aukštojo mokslo, kurį per gyvenimą tikiuosi vis dėl to užbaigti. Tačiau ir be jo, sėkmingai vadovauju telekomunikacijų sektoriui, informacinių technologijų bendrovėms. Tai ne knygų pastangos, tačiau realizuotas siekis, iki kurio buvo ryžtingas ir sunkus kelias. Tikiu, kad ši mokykla išugdys naują vadovų, o ne bedarbių kartą.
Esu įsitikinęs, kad kitos mokyklos turi imti pavyzdį iš mūsų, bet ne Mes iš Jų, nes, kiek atsimenu, visuomet
3-ioji vidurinė mokykla (dabar Šaltinio) buvo aukščiau nei kitos: sustiprintomis užsienio kalbomis bei aukšto meistriškumo mokytojais.
Jei vadovausimės sovietmečio principu, kad mokytojas visagalis (nes po stalu pasislėpęs pirštams liniuotę), o mokinys - lenta, į kurį tarytum sukalsim žinių vinis ir tiek,  niekuo nepasieksime. Atsiminkite, Jūs esate komanda: mokiniai ir mokytojai. Jūs esate tarsi draugai, tik jausdami tarpusavio supratimą ir ryšį, nugriausite kalnus, o pasitikėjimas padės sustiprėti. Jei mokiniai supras, kad jie yra Jūsų sukurtos komandos dalis, lankys Jūsų pamokas ir net negalvodami atliks jiems patikėtas užduotis, tuomet išvengsite pravaikštų savo pamokose ir net nepajausite, kaip nepastebimai viskas klostosi gerąja linkme. Tačiau neužmirškite, kad kartais skatinti reikia net ir už pastangas, tačiau galutinis rezultatas svarbiausias, o jo siekite supratimu.
Vienybės, darnos ir, aišku, tarpusavio pasitikėjimo Jums visiems.
Aurimas Zaica
Lankytojai:4825
Reitingas: (8 vertintojai)
Sukūrimo data:11/09/09
Paskutinieji pakeitimai:11/09/09
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos laikraštis "Versmė" Perjungti į Bibliotekos lygmenį