Žodis
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
ATMINTIS GYVA
Show picture in original size.
Tarptautinio istorinio Teisingumo komisija trečią kartą pakvietė Lietuvos mokyklas prisijungti prie jau gražia tradicija tapusios pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija siekiama, kad visoje Lietuvoje būtų minima Laisvės gynėjų diena – Sausio 13-oji. Jos metu 8 val. ugdymo įstaigose užgesinama šviesa ir languose dešimčiai minučių uždegamos žvakelės – taip pagerbiamas 1991 metų sausio įvykiuose žuvusiųjų atminimas. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija aktyviai įsijungė į pilietinę akciją – ankstų trečiadienio rytą gimnazijos bendruomenė rinkosi į tylią ugdymo įstaigą, kurioje plazdeno jauki žvakučių liepsna. Vienybės jausmą pajuto moksleiviai, vienu metu įžiebę žvakutes visoje Lietuvoje. Uždegtos žvakutės simbolizavo pagarbą žuvusiems, apgintos laisvės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, istorinę atmintį ir susikaupimą.
Gimnazijoje visą dieną veikė istorinė literatūrinė paroda, skirta iškiliai datai paminėti. Ekspoziciją parengė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Jolanta Milkintienė. Parodoje daug dėmesio skirta Sausio 13-osios aukoms, pateikta informatyvi medžiaga, menanti tragiškos nakties liudininkų, Tėvynės gynėjų patirtus išgyvenimus. Knygose atskleista istorinė tiesa, lemtingos nakties įvykių detalės, tolesnė Lietuvos valstybingumo raida.
Po keturių pamokų gimnazistai ir jų mokytojai buvo pakviesti į aktų salėje vykusį minėjimą, skirtą paminėti anų dienų įvykius, suvokti jų tragizmą ir heroizmą. Gimnazijos bendruomenę pasitiko renginio vedėjai Justina Žeižytė ir Mindaugas Jocius. Jie priminė mūsų valstybei reikšmingos datos svarbą ir prasmę. Sakė, kad 1991 m. žvarbią sausio naktį tautos vienybės jausmas padėjo pasipriešinti begėdiškai karinei jėgai ir apginti savo laisvę. Teigė, jog per kruviną akciją, siekiant nuo priešų apsaugoti svarbiausius valstybės objektus – LR Seimą, Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žuvo14 beginklių žmonių, daugiau kaip 500 tautiečių buvo sužeista. Svarbu tai, kad tą lemtingąją naktį sprendėsi ne tik Lietuvos likimas: nuo to priklausė visos sovietinės imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai. Jau prabėgo 19 metų nuo skaudaus Lietuvos istorijos laikmečio, bet priespaudos ir teroro palikti pėdsakai išliko iki šių dienų. Apmaudu, kad tik nedaugelis mokinių šiek tiek žino apie lemtingos nakties įvykius. Istorijos mokytojas metodininkas Linas Dargevičius pademonstravo istorinį filmą – sausio 13 dienos liudininką.
Iš renginio gimnazistai išėjo susimąstę, susikaupę, sužinoję daugiau informacijos apie tautai reikšmingus įvykius, įkvėpti laisvės gynėjų begalinės drąsos ir ryžto. Atsigręžimas į 1991 m. sausio įvykius, kai Lietuvos žmonės buvo vieningi, drąsūs ir tikėjo ateitimi, yra puikus pavyzdys jaunimui, augančiam ir bręstančiam, ieškančiam tikrų idealų. Vėliau gimnazistai dalyvavo Raseinių kultūros centre vykusiame iškilios datos minėjime.
Visitors:1318
Rating: (0 evaluators)
Date created:02/07/10
Last change:02/07/10
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021                                    Žodis Switch to Library level