Žodis
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
SEIMAS MANO AKIMIS...
Show picture in original size.
Kaip ir daugelis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija gavo pakvietimą dalyvauti projekte ,,Diena su parlamentaru“. Projektą iniciavo Seimo jaunųjų parlamentarų grupė. Jame dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų baigiamųjų klasių mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai. Projekte numatyta, kad jaunuoliai kartu su Seimo nariu praleis dieną Lietuvos Respublikos Seime, dalyvaus komitetų, komisijų ir frakcijų posėdžiuose, susitikimuose su rinkėjais, konferencijose, seminaruose bei atliks Seimo nario parengtas užduotis, kurios leis geriau susipažinti su parlamentaro darbo pobūdžiu. Jaunieji parlamentarai mano, jog dalyvavimas projekte paskatins gabius ir aktyvius jaunuolius būti pilietiškais, labiau domėtis valstybės institucijų priimamais sprendimais, aktyviau dalyvauti politiniuose procesuose. Pasak Seimo narės Agnės Bilotaitės, labiau įtraukiant piliečius į Seimo veiklą, supažindinant visuomenę su šios institucijos kasdieniu darbu turėtų keistis vienpusiškas, dažniausiai neigiamas Seimo darbo traktavimas. Projektu siekiama, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas Seimu, parlamentarais, kuriuos išrinko Lietuvos piliečiai. Panašios iniciatyvos kiek anksčiau ėmėsi parlamentaras Vytautas Gabšys. Visi norintys dalyvauti projekte privalėjo užpildyti prašymą – anketą ir siųsti ją į LR Seimą. Dalyvius atrinko jaunųjų parlamentarų grupės nariai, vertindami kandidatus pagal pasiekimus moksle, visuomeninėje veikloje ir motyvus, kuriuos jaunuoliai nurodė anketoje. Skirtingomis dienomis jaunimą priėmė A. Mazuronis, A. Bilotaitė, A. Nedzinskas, J. Urbanavičius, M. Varaška, P. Saudargas, V. Gapšys, Z. Užlytė.
Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Linas Dargevičius   jaunuolius informavo apie naujai startuojantį projektą, kaip ir kiti mūsų rajono mokiniai, gimnazistai panoro jame dalyvauti. Iš visų Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių į Seimą atsiųstų anketų buvo atrinkta manoji, todėl gruodžio mėnesio viduryje buvau pakviestas atvykti į LR Seimą praleisti dieną su parlamentaru Andriumi Mazuroniu.
Tik atvykęs į Seimą, iškart su juo susitikau. Nuoširdžiai ir dalykiškai pasikalbėjome. Prisistačiau, papasakojau apie save, pakomentavau, kodėl panorau dalyvauti projekte, pasakiau, ką tikiuosi pamatyti Seime. Tą dieną Seimo narys, be manęs, dar priėmė abiturientę Eglę Žiburytę iš Kybartų gimnazijos. Parlamentaras apibūdino savo darbą, išvardijo tautos išrinktųjų teises ir pareigas, parlamentarizmo raidą. Diskutavome apie dabartinę politinę ir ekonominę situaciją Lietuvoje. A. Mazuronis papasakojo apie frakcijų ir komitetų darbą. Teigė, kad veikia 15 komitetų, visi jie atsakingi už tam tikrą kuruojamą sritį, priimamus sprendimus, yra 9 frakcijos. Tikino, jog frakcijų nariai dažnai susitinka, svarsto įvairius klausimus, aptaria balsavimo galimybes, priima bendrą poziciją. Jis pasidžiaugė, kad jaunimas domisi valstybės reikalais, šalies politinėmis aktualijomis. A. Mazuronis priklauso partijai Tvarka ir teisingumas, gausiai frakcijai, dalyvauja kelių komitetų veikloje, yra jaunas, veržlus, perspektyvus, rimtai žiūrintis į savo darbą politikas. Pabrėžė, kad jo darbas yra sunkus, daug laiko užima deramas pasiruošimas balsavimui, išsamus įstatymų projektų išanalizavimas, tvirtino, jog į darbą žiūri rimtai, negali sau leisti nuobodžiauti, nevykdyti savo pareigų, piktinti rinkėjus visapusišku abejingumu, nori pateisinti rinkėjų lūkesčius. Aktyvus Seimo narys apgailestavo, kad jo atstovaujama partija yra opozicijoje, negali dalyvauti valstybės valdyme. Pabrėžė, kad valdantieji neišklauso opozicinių partijų atstovų nuomonės, blokuoja jų pasiūlymus, nepriima pagrįstos kritikos. Parlamentaras neigiamai įvertino Tėvynės sąjungos – krikščionių demokratų vadovaujamos Vyriausybės darbą, tikino, jog Premjeras Andrius Kubilius nesugeba įveikti finansinės krizės mūsų valstybėje. Jei ir toliau Vyriausybė laikysis tautiečių skurdinimo politikos, valstybę galutinai palauš ekonominiai sunkumai. Tautos prisikėlimo partijos nariai neturi tinkamų politinių žinių ir gebėjimų, todėl negali deramai dalyvauti valstybės valdyme. ,,Juokdariai“ nesugeba išsakyti savo pozicijos, suvokti, kas dedasi aplink. Vėliau buvome supažindinti su plenarinio posėdžio darbotvarke, ją aptarėme. Antruose rūmuose naujai įrengtoje posėdžių salėje, patogiai įsitaisę, stebėjome plenarinį posėdį. Mane nustebino, jog kai kurie tautos išrinktieji pavėlavo arba iš viso į jį nesiteikė ateiti, pastebėjau, kad posėdžių ignoravimo tendencija būdinga valdantiesiems. Matyt, pozicija, užsitikrinusi valdžią, jaučiasi ramiai, todėl dalyvavimas posėdyje nublanksta prieš asmeninius reikalus. Prieš atvykdamas į Seimą maniau, kad visi čia  dirba rimtai, įdėmiai klauso pranešimų, gerbia vienas kito nuomonę,bet stebint posėdį teko nusivilti. Posėdžio metu daug kas  slampinėja po salę, kalbasi su kolegomis, mobiliaisiais telefonais, skaito internete pateiktą informaciją, spaudą, įžeidinėja, žemina vienas kitą. Tik keletas tautos atstovų dirba rimtai, neatitraukia akių nuo dokumentų, įdėmiai klauso pranešėjų pasisakymų, patys dažnai išreiškia savo nuomonę vienokiu ar kitokiu klausimu. Apmaudu, jog opozicija ignoruojama. Jos atstovui kalbant į mikrofoną, posėdžiui pirmininkaujantys asmenys, vos tik išgirdę aštresnį žodelį, pasiskubina išjungti garsą, nesiklauso pelnytos kritikos, tuo pačiu vertingų pasiūlymų. Aktyvumu pasižymi opozicijos atstovai V. Mazuronis, R. Ačas, P. Gražulis. Nusivyliau tądien priimtu nepalankiu Lietuvai sprendimu, kuriuo nutarta nesikišti į Vilniaus savivaldybės pastato pardavimą. Opozicija visais įmanomais būdais aiškino, kad pastato parduoti nevalia, tačiau valdančiųjų svarūs įrodymai neįtikino. Kaip liūdna, kad patekę į Parlamentą, tautos išrinkti asmenys rūpinasi tik savais interesais, pamiršta gyventojų bėdas ir rūpesčius. Gėda, kad daugelis  nuolat įsivelia į skandalus, supainioja viešus ir privačius interesus, teršia savo vardą, daro gėdą Lietuvai. Štai iš skandalų neišbrendanti A. Baukutė nuolat prisiverda košės: tai elektros jungiklius ir spynas iš bendrabučio kambario išplėšė, tai jos vyras mokesčių mokėtojų pinigais išnuomotu prabangiu automobiliu šviesoforo stulpą nuvertė. Manau, kad Seime turėtų dirbti jauni, drąsūs, keliantys sau ir kitiems aukštus reikalavimus, žinantys,  ko nori iš gyvenimo  asmenys, kurie gerbia savo vardą, tiki šviesia valstybės ateitimi, vadovaujasi teisingumu.
Parlamentaras Remigijus Ačas maloniai pakvietė ateiti į jo kabinetą, dalykiniam pokalbiui prie karštos arbatos puodelio. Jis pakomentavo priimtus sprendimus, pasakė, kaip jie pakeis tolesnį tautiečių gyvenimą, išsakė Tvarka ir teisingumas frakcijos poziciją. Tvirtino, jog nepritaria valdančiųjų sprendimui dėl mažinamų senatvės pensijų ir kitų socialinių išmokų apkarpymo. Sakė, kad pozicija privalo prisiimti atsakomybę dėl tautiečių gyvenimo lygio smukimo. Verta paminėti, kad R. Ačas dirba aktyviai, randa būdų  įvairiapusiškai padėti mūsų kraštui. Jo padėjėjas Marius Jukonis apibūdino padėjėjo darbą, veiklos prioritetus. Vėliau V. Mazuronio padėjėja aprodė Seimo rūmus. Pamatėme didingas erdves ir istorines Prezidento, Baltąją, Konstitucijos sales. Baltojoje salėje apžiūrėjome užsienio šalių vyriausybių dovanas. Konstitucijos salėje išvydome eksponuojamą pagrindinį šalies įstatymą, priimtą 1992 metais   ir po to pasirašytą Seime. Aplankėme istorinę itin reikšmingą Kovo 11–osios salę. Ji sužavėjo dydžiu, puošnumu, autentiškumu ir istorine atmintimi. Gražiai atrodo rekonstruota spaudos konferencijų salė. Pasigrožėjome žymių žmonių, aplankiusių Seimą, galerija, pamatėme galerijoje veikiančią paveikslų parodą. Pastatą puošia dailininko K. Morkūno vitražas ,,Šventė“, sukurtas devinto dešimtmečio pradžioje.
Diena su A. Mazuroniu buvo praleista turiningai ir prasmingai. Gavau daug informacijos ir žinių. Geriau susipažinau su Seimo ir jo narių darbu, išmokau teisingai įvertinti priimtus sprendimus. Iš A. Mazuronio gavau pažymėjimą, įrodantį, kad dalyvavau Seimo darbe, stebėjau plenarinį posėdį. Diena, praleista Parlamente, turės įtakos apsisprendžiant, už kurių partijų atstovus nebalsuosiu kituose Seimo rinkimuose.
Visitors:1723
Rating: (1 evaluators)
Date created:02/07/10
Last change:02/07/10
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021                                    Žodis Switch to Library level